LUMC seminar 16 juni (save the date)

Thema: effectief samenspel tussen professionals en management.
Rode draad: lering uit 50 jaar Leidse computerinnovatie. Doel: effectieve technologie bijdrage leveren aan P4 Medicine,. Voertaal: Nederlands, in het Engels daar waar nodig. Sinds de jaren 70 hebben er grote technologische infrastructurele revoluties plaatsgevonden. Invoering van computer- en data science heeft ook in Leiden een prominente plaats veroverd en voor vooruitgang gezorgd. Technologisch infrastructurele revoluties verstoren vaak wel de processen op de werkvloer, het moet anders en vereist nieuwe kennis waardoor weerstand (vertraging) ontstaat. Echter, goede samenwerking is lonend, de (inter)nationale Leidse voortrekkersrol in samenwerking met (inter) nationale teams was en is vaak succesvol gebleken en verdiend achteraf eigenlijk wel een plekje in het Boerhaave museum. Maar nog veel belangrijker, de verhalen over effectief samenspel tussen professionals en management (daar waar het resulteerde in werkvreugde en snel resultaat), zijn geleerde lessen die je graag terug zou willen zien in de aanpak vandaag de dag, bijvoorbeeld in programma’s rond regionale (LIfes Bioscience park en nationale agenda’s (o.a. Groeifonds).


Programmavoorstel (Erik F concept 220323):

10:00 – 1800 Expositie (kraampjes bij Burumazaal)
Historische terugblik en nieuwe uitdagingen. Met o.a. medewerking van de Leids historicus Cor Smit, het Boerhaave museum, en actuele innovatie programma’s. Onderwerpen waarbij efficiency rond data, informatie en kennis centraal stond: bv. Nobin-ZIS, biobank Parelsnoer / ProMISe, RDM, VODAN-Africa, Lifes Pesthuis en FAIRconnect, Hartziekten (Benefit) Radiotherapie en A.I, FastMRI (etc.)

Blok 1: 10:00 – 12:30 We starten deze dag met workshops. Debat aan de hand van een 5-tal stellingen (lering uit historische projecten). Parallelle workshops waarbij een visie op een effectieve samenwerking tussen zorg professionals, technologie experts en management centraal staat en er een bijdrage geleverd wordt aan P4 Medicine (doel).Blok 2: Presentaties. De 5 geleerde lessen van drie infrastructurele (IT) revoluties (14:00)
Terugblik op Nobin ZIS project (voorloper EPD, 1973-2011); PC / Internet invoering (1983-2006); data is goud (Parelsnoer/ Curarata , biobank, Research Data Management

Pauze
(15:00 ) gelegenheid tot netwerken

Blok 3: Pitches, Ted talks, video’s, over nieuwe samenwerking uitdagingen 15:30-16:30
Regionaal: Pesthuis/ Bioscience park, Medical Delta
Nationaal: opstartende Groeifonds programma’s

Blok 4: Debat (16:30) tussen professionals en management

Netwerkborrel (vanaf 17:00)

https://orcid.org/0000-0002-7285-1651/print
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s13326-022-00263-7?sharing_token=9gp4Wk3cXl7lbW-MAzbAM2_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RNBNWrhcAaC0BBIigKLab78iPgNtcm6imn_gDzcrurgIEelQeafVPtixbpmeFlxCdwABHEfXrwY3bQAwt_OQjfUlSDpI4z102E3vx5wAU3iyqOtlvL3F47qQj19JfN6Clc=

https://www.researchgate.net/profile/Erik-Flikkenschild/stats

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514430/

https://orcid.org/0000-0002-7285-1651/print