LUMC seminar: 50 jaar Leidse computer innovatie

Van gedachten wisselen over effectief samenwerken tussen besluitnemers, gezondheidszorg professionals en IT experts.
Doelgroep: collega’s en familie van Erik Flikkenschild, bestuurders, zorgmedewerkers, en IT projectgroep medewerkers die verbonden zijn met innovatieve IT projecten en programma’s. De voertaal is Nederlands.

Aanmelden kan via deze link: https://forms.office.com/e/j5iDG8hc

Datum16 juni 2023
Tijdstip13:00 – 18:00 uur (aanvang 13:30)
LocatieLUMC, Burumazaal (gebouw 3)

Sinds de jaren 70 heeft innovatieve computertechnologie veel veranderd. De invoering was veelal een proces van jaren, waarbij de periode tussen een eerste demo en de realisatie op de werkplek soms wel meer dan 10 jaren was. Besluitvorming over drastische veranderingen is nu eenmaal een uitdaging. Aan de hand van mijlpalen (50 jaar geschiedenis), wordt bekeken of de geleerde lessen vandaag de dag voordelen kunnen opleveren. De nadruk ligt daarbij op menselijke samenwerking, dus geen focus op uitleg van techniek of wetenschappelijke resultaten

De inloop is vanaf 13:00 in de foyer alwaar een overzicht getoond wordt van 50 jaar computer innovatie in dienst van de Leidse gezondheidszorg.

Gestart wordt met een rondgang van memorabele Leidse momenten, zoals de introductie van de PC en het Internet, het NOBIN ZIS (voorloper van het huidige EPD), Personalised medecine (biobank Parelsnoer) de Leidse introductie van de nieuwe internet standaard voor data (FAIR,FDO), o.a. toegelicht door Erik Flikkenschild (Go Fair Foundation), Martin Hooymans (Leids erfgoed) de Leids historicus Dr Cor Smit.

Hierna zullen ervaringsdeskundigen aan de hand van de 7 valkuilen van data innovatie de kansen voor nu belichten. Met prof. Dr. Barend Mons (humane genetica), Jeroen van Rooden, Dr. Stephen Kil (IT&DI) Dr. Jildau Bouwman (TNO, senior scientist), Dr. Erik Schultes (UL, Lacdr) , prof. Mirjam van Reisen (Parasitologie, FAIR data science), Dr. Rachel Knevel (reumatoloog) en Dr. Bedien Vingerhoed (ZonMw).

We sluiten af met een debat (16:00) en een netwerkborrel in de foyer van de Burumazaal.

Aanmelden kan via deze link: https://forms.office.com/e/j5iDG8hcBT

ORCID: print

Publicaties: https://www.researchgate.net/profile/Erik-Flikkenschild/stats

Data innovatie in Africa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514430/t